Nederlandsche Sagen en Legenden by Josef Cohen

Nederlandsche Sagen en Legenden Door Josef Cohen Met 32 Illustratiën in kleurendruk en zwart Door Pol Dom. Inhoud Hoofdstuk. Bladz. Voorrede. I. Het vrouwtje van Stavoren 1 II. Straffe Gods 11 III. Hoe Montfort ordeloos ligt 18 IV. Hoe Eenrum, Mensingeweer, Obergum en Winsum een naam kregen 20 V. De slaper in het Voorhout, de
deck-river
deck-river