Ceiriog by John Ceiriog Hughes

This etext was produced by David Price, email ccx074@coventry.ac.uk, from the 1902 Ab Owen edition. This Etext is in Welsh CEIRIOG by John Ceiriog Hughes CYNHWYSIAD. Rhagymadrodd Nant y Mynydd Meddyliau am y Nefoedd Mae John yn mynd i Loegr Bugail yr Hafod Ti wyddost beth ddywed fy nghalon Y fenyw fach a’r Beibl mawr